Kaj verujemo

com-consulting-woman-Fujitsu-Main-Banner_580x224_tcm21-16333

 • Verujemo, da je Sveto pismo navdihnjeno od Boga.

 • Verujemo, da je troedini Bog ustvaril nebo in zemljo ter vse, kar je na nebu in na zemlji.

 • Verujemo, da je Bog razpoznaven v treh osebah:

                                                           OČETU

                                                           SINU (Gospodu Jezusu Kristusu)

                                                           SVETEM DUHU (tri osebe v enem)

  bible recolored

   • Verujemo, da je bil Jezus rojen po devici, da je živel brezgrešno življenje, da je bil križan, pokopan in da je vstal od mrtvih. S tem je premagal smrt, pekel in moč groba.

   • Verujemo, da je človek ustvarjen po Božji podobi, kot je zapisano v Svetem pismu, da je vse človeštvo zgrešilo in izgubilo Božjo slavo od Adamovega časa naprej.

   • Verujemo, da je postal Jezus Kristus žrtev za grehe vsega sveta, da je umrl za grešnike in namesto nas plačal kazen.

   • Verujemo v vstajenje križanega Jezusa Kristusa.

   • Verujemo, da so vsi, ki verujejo v Jezusa Kristusa, že sedaj po Svetem Duhu združeni v Kristusovo Cerkev, ki je ena sama – to je njegovo telo, Božje svetišče.

   • Verujemo, da bodo duše tistih, ki verujejo, večno živele v nebesih pri Bogu.

   • Verujemo, da bodo duše tistih, ki Boga zavrnejo, za vedno v peklu.

   • Verujemo, da je satan resnična oseba, ki želi ljudi ločiti od Boga.

   • Verujemo, da bo Bog zmagal v boju vseh časov in vso večnost vladal s svojo pravičnostjo nad vsem.

   • Verujemo v osebo in božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa in Svetega Duha.
   • Verujemo v potrebo širjenja evangelija do Kristusovega prihoda.

01 girls praying together